Ако Вашият полет е закъснял с повече от 3 /три/ часа, имате право на обезщетение, освен ако авиокомпанията не успее да докаже, че закъснението се дължи на „извънредни обстоятелства“, които не биха могли да бъдат избегнати с помощта на разумни мерки. Това означава, че не могат да бъдат държани отговорни за закъснението.

Ако Вашият полет е бил отменен, когато сте вече на летището и това не се дължи на „извънредни обстоятелства“, например лошо време, стачки, имате право на обезщетение. В случай, че причината за отмяна е извънредно обстоятелство, превозвачът трябва да Ви предложи помощ /възстановяване на разходите или премаршрутиране/ и грижи /храна и/или настаняване/, докато чакате алтернативен транспорт.

В този случай може да имате право на обезщетение, ако Вашият полет се изпълнява от авиокомпания от страна в ЕС.

След преглеждане на претенцията Ви и представените от Вас документи, подаваме искането към съответната авиокомпания. За съжаление не е възможно да се предскаже и даде краен срок, който ще отнеме за финализиране на претенцията. Ние се стремим да имаме решение в рамките на шест месеца от датата на подаване на претенцията, но не винаги можем да гарантираме този срок. Възможно е процедурата да приключи и в рамките на няколко седмици. Ще Ви държим в течение през цялото време за хода на процеса.

В този случай нямате право на обезщетение. Съгласно Регламента, обезщетение можете да получите само за закъснелия/отменения полет, но не и за изпуснатата връзка. Когато резервацията при свързващи полети е направена отделно, това са два отделни договора, независещи един от друг.

След регистриране в нашия сайт www.claimhelp.eu , Вие ще получите e-mail с потвърждение на регистрацията Ви, както и номер на претенция. По всяко време можете да се свържете с нас на този e-mail, за да получите информация за статуса на Вашата претенция.

Не е нужно да ни плащате нищо. В случай, че постигнем успех по Вашата претенция ние ще удържим 25% комисион от Вашето обезщетение, изплатено от авиокомпанията.

Регистрирайте претенцията си