Η ClaimHelp θα χρησιμοποιεί και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα, που προσκομίστηκαν προσωπικά από εσάς ή  συλλέχθηκαν μέσω της ιστοσελίδας αυτής κατά τη διάρκεια της  εγγραφής σας, καθώς δεσμεύεται να χρησιμοποιεί αυτά με σκοπό την λήψη αποζημίωσης από την αεροπορική εταιρεία. Αυτά τα δεδομένα μπορεί να περιέχουν ενδεικτικά: όνομα, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμό τηλέφωνου κ.τ.λ. Σε μερικές περιπτώσεις εσείς παρέχεται τις  πληροφορίες  άμεσα, ενώ σε μερικές περιπτώσεις – έμμεσα, για παράδειγμα IP διεύθυνση του υπολογιστή ή της συσκευής που χρησιμοποιείτε για την online επικοινωνία μαζί μας.

Αυτή η ιστοσελίδα μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για συλλογή διαφόρων στοιχειών. Το cookie αποτελεί μικρό αρχείο κειμένου, που τοποθετείται στο σκληρό σας δίσκο από τον διακομιστή της ιστοσελίδας μας. Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα χρησιμοποιήσετε  cookies μέσω αλλαγής ρυθμίσεων του δικό σας browser. To  cookie θα κάνει τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας πιο γρήγορη και πιο εύκολη.

Η ClaimHelp θα αφαιρέσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εάν ο χρήτης της ιστοσελίδας επιθυμεί αυτό. Ο χρήστης μπορεί να ζητήσει αλλαγή ή προσαρμογή προσωπικών δεδομένων μέσω online αίτησης, μέσω τηλέφωνου, fax, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με γραπτή αίτηση

Η ClaimHelp διατηρεί το δικαίωμα να αλλάσσει ένα μέρος αυτής της  Δήλωσης εμπιστευτικότητας οποιαδήοτε στιγμή. Παρακαλώ, ελέγξτε περιοδικά τη Δήλωση για τυχόν αλλαγές.

Ημερομηνία δημοσίευσης: Απρίλιος 2017