Εάν η πτήση σας καθυστέρησε άνω των 3 /τριών/ ωρών, δικαιούστε αποζημίωση, εκτός εάν η αεροπορική εταιρεία καταφέρει να αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε „έκτακτες περιστάσεις“, που δεν ήταν δυνατό να αποφευχθούν με τη βοήθεια εύλογων μέτρων. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για την καθυστέρηση.

Εάν η πτήση σας ματαιώθηκε όταν είστε  πιά στο αεροδρόμιο και αυτό δεν οφείλεται σε „έκτακτες περιπτώσεις“,  για παράδειγμα: σε κακοκαιρία, απεργίες, δικαιούστε αποζημίωση. Σε περίπτωση που ο λόγος της ματαίωσης είναι έκτακτη περίσταση, ο μεταφορέας οφείλει να σας προσφέρει βοήθεια/απόδοση εξόδων ή αναδρομολόγηση/ και φροντίδα /γεύμα και/ή διανυκτέρευση/, περιμένοντας εναλλακτική μεταφορά.

Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να δικαιούστε αποζημίωση, εάν η πτήση σας εκτελείται από αεροπιρική εταιρεία  από χώρα της ΕΕ.

Μετά από την έρευνα της αξίωσής σας και των προσκομισμένων από εσάς εγγράφων, υποβάλλουμε το αίτημα στην σχετική αεροπορική εταιρεία. Διστυχώς δεν είναι αδύνατο να προβλεφθεί εκ των προτέρων πόσο θα διαρκέσει η διαδικασία  για την διεκπεραίωση της υπόθεσης. Εμείς προσπαθούμε να έχουμε επίλυση στα πλαίσια  έξι μηνών από την ημέρα υποβολής της αίτησης, όμως δεν μπορούμε πάντα να  εγγυόμαστε την προθεσμία αυτή. Είναι δυνατό η περάτωση της διαδικασίας να γίνει στα πλαίσια μερικών εβδομάδων. Κάθε στιγμή θα σας κρατάμε ενήμερους για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Σε αυτή την περίπτωση δεν δικαιούστε αποζημίωση. Σύμφωνα με τον κανονισμό, αποζημίωση μπορεί να λάβετε μόνο για την καθυστερημένη/ματαιωμένη πτήση, όμως όχι για την χαμένη πτήση διασύνδεσης. Όταν οι κράτηση πτύσεων διασύνδεσης έχει γίνει ξεχωριστά, θεωρείται ότι πρόκειται για δύο ξεχωριστές και ανεξάρτητες συμβάσεις που δεν αλληλοεξαρτώνται.

Μετά την εγγραφή στην ιστοσελίδα μας  www.claimhelp.eu θα λάβετε ένα μήνυμα επιβεβαίωσης της εγγραφής σας, καθώς και κωδικό αξίωσης. Κάθε στιγμή μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με το  e-mail αυτό, για να πληροφορηθείτε για την κατάσταση της αξίωσής σας.

Δεν χρειάζεται να μας πληρώσετε τίποτα. Σε περίπτωση ικανοποίησης της αξίωσής σας εμείς θα παρακρατήσουμε 25% προμήθεια από την αποζημίωσή σας που έχει εξοφληθεί από την αεροπορική εταιρεία.

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΑΣ!