Τι ποσό θα λάβω, αφού η ClaimHelp πετύχει τον στόχο της απαίτησής μου

Ποσό της αποζημίωσης* 250 Ευρώ
400 Ευρώ
600 Ευρώ
25% (συμπεριλ. του ΦΠΑ) 62.5 Ευρώ 100 Ευρώ 150 Ευρώ
Ποσό που θα λάβετε σε περίπτωση νίκης 187.5 Ευρώ 300 Ευρώ 450 Ευρώ
Ποσό που θα λάβετε σε περίπτωση ήττας 0 Ευρώ 0 Ευρώ 0 Ευρώ

** Το ποσό της αποζημίωσης  σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κανονισμό  261/2004 ορίζεται σε ευρώ (€250, €400 и €600). Όλες οι τιμές στην ιστοσελίδα αυτή είναι σε  BGN και περίπου στρογγυλοποιημένες σε ολόκληρους αριθμούς, με την χρήση επίκαιρης ισοτιμίας συναλλάγματος. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε τους Γενικούς όρους.*