Koji iznos ću naplatiti ako ClaimHelp ostvari uspjeh u svezi s mojim zahtjevom za naknadu?

Veličina naknade* 250 Euro 400 Euro 600 Euro
25% 62.5 Euro 100 Euro 150 Euro
Iznos koji naplaćujete u slučaju uspjeha 187.5 Euro 300 Euro 450 Euro
Iznos koji nam dugujete u slučaju neuspjeha 0 Euro 0 Euro 0 Euro

** Iznos naknade prema Europskoj Uredbi 261/2004 je u eurima (€250, €400 i €600). Sve cijene na ovoj strani su u bugarskim levima i približno su zaokrugljene do cijele brojke prema važećoj kursnoj listi. Za više podataka pročitajte naše Opće uvjete.*