Колкав износ ќе добијам откако ClaimHelp постигне позитивен резултат за моето барање?

Износ на обесштетувањето* 250 Euro 400 Euro 600 Euro
25% (вклучувајќи ДДВ)(со исклучок на банкарски трошоци за преводи, за конверзија) 62.5 Euro 100 Euro 150 Euro
При позитивен резултат добивате 187.5 Euro 300 Euro 450 Euro
При негативен резултат должите 0 Euro 0 Euro 0 Euro

**Износот на обесштетувањето според Европската Регулатива 261/2004 е во евра (€250, €400 и €600). Сите износи на оваа страница се во левови и приближно закружени до цели броеви, при што  е употребен тековен  курс. За повеќе информациии прочитајте ги нашите Општи услови.*