Koji iznos ću naplatiti pošto ClaimHelp ostvari uspeh u vezi sa mojim zahtevom za naknadu?

Veličina naknade* 250 Euro 400 Euro 600 Euro
25% 62.5 Euro 100 Euro 150 Euro
Iznos koji naplaćujete u slučaju uspeha 187.5 Euro 300 Euro 450 Euro
Iznos koji nam dugujete u slučaju neuspeha 0 Euro 0 Euro 0 Euro

** Iznos naknade prema Evropskoj Uredbi 261/2004 je u evrima (€250, €400 i €600). Sve cene na ovoj stranici su u bugarskim levima i približno su zaokrugljene do cele brojke prema važećoj kursnoj listi. Za više podataka pročitajte naše Opšte uslove.*