Ukoliko je Vaš let kasnio više od 3 /tri/ sata, imate pravo na naknadu štete, osim ako Aviokompanija ne uspe da dokaže da je do kašnjenja došlo zbog „izvanrednih okolnosti“ koje se nisu mogle izbeći preduzimanjem primerenih mera. To znači da ne mogu snositi odgovornost za kašnjenje.

Ako je Vaš let otkazan kada ste već bili na aerodromu i to nije rezultat „izvanrednih okolnosti“, naprimer nevremena, štrajkova, imate pravo na naknadu štete. Ukoliko je otkazivanje prouzrokovano izvanrednim okolnostima, Prevoznik mora da Vam ponudi pomoć /povrat troškova ili preusmeravanje/ i zbrinjavanje /hrana i/ili smeštaj/, dok čekate alternativni prevoz.

U ovom slučaju možete da imate pravo na naknadu štete, ako Vaš let izvodi Aviokompanija iz zemlje u EU.

Posle razmatranja Vašeg Zahteva za naknadu štete i dokumentacije koju ste dostavili podnećemo zahtev odgovarajućoj Aviokompaniji. Na žalost nije moguće da se predvidi i odredi konačan rok potreban za rešavanje Zahteva za naknadu štete. Nastojimo da dođemo do rešenja unutar šest meseci od datuma podnošenja Zahteva za naknadu štete, ali ne možemo uvek da garantujemo taj rok. Moguće je okončanje postupka i za par sedmica. U svakom trenutku ćete biti obavešteni o toku postupka.

U ovom slučaju nemate pravo na naknadu štete. Saglasno Uredbi naknadu štete možete da dobijete jedino za zakasneli/otkazani let, ali ne i za propuštenu konekciju. Kada je rezervacija kod povezanih letova rađena odvojeno, to su dva odvojena ugovora koja nisu međusobno zavisna.

Posle prijavljivanja na naš sajt www.claimhelp.eu Vi ćete dobiti e-mail sa potvrdom prijave, kao i broj Zahteva za naknadu štete. U svakom trenutku možete da nas kontaktirate na taj e-mail da biste dobili informaciju o stanju Vašeg Zahteva za naknadu štete.

Nije potrebno da plaćate ništa. Ukoliko ostvarimo uspeh u vezi sa Vašim Zahtevom za naknadu štete odbićemo 25% provizije od Vaše naknade koju je Aviokompanija platila.

PRIJAVITE SVOJ ZAHTJEV ZA NAKNADU