„Κλέϊμχελπ“ Μ.Ε.Π.Ε.

ΑΦΜ: 204545459

΄Εδρα: Σόφια, οδός.“Μάϊσκι ντεν“ 26, πτέρυγα В