osobních a finančních údajů naších klientů je velmi důležité. Proto zpracováváme Vaše údaje výhradně na základě aplikovatelné legislativy, konkrétněji Společného nařízení 2016/679 (známější jako GDPR), Zákona o ochraně osobních údajů (ZOOÚ) a Zákona o elektronickém obchodování (ZЕO).

Přečtěte si prosím pozorně tuto politiku ochrany Vašich osobních údajů, kterou Vás informujeme jak společnost CLAIMHELP EOOD (dále jen “My” nebo “Společnost”) zpracovává Vaše osobní údaje, konkrétněji co se týče termínů a právních důvodů jejich shromažďování, uchování, využití a vymazání.

Co se děje s Vašimi údaji, potom co nás kontaktujete?

Když nám napíšete prostřednictvím formuláře na naších webových stránkách, nebo nám pošlete email, my uchováváme Vaše údaje po dobu, nezbytnou na zpracování Vaší žádosti, a taktéž abychom odpověděli na Vaše další případné dotazy. Nezpřístupníme dále tyto informace třetím osobám, bez Vašeho výhradního souhlasu!

Uchovávání Vaších osobních údajů

Upozorňujeme, že za účelem usnadnění postupu registrace Vašeho nároku, jako i dalšího plnění smlouvy s Vámi, uchováváme Vaši IP adresu, číslo Vašeho letu, Vaše jméno, RČ, adresu, emailovou adresu a telefonní číslo.

Vámi poskytnuté údaje potřebujeme k tomu, abychom splnili své předsmluvní nebo smluvní závazky vůči Vám. Neposkytujeme tyto údaje třetím osobám, vyjma:

– letecké společnosti, u které uplatňujeme Váš nárok;

– zpracovatele úhrady dodavatele platebních služeb (banka, PayPal, ePay), když Vám převádíme předtím obdržené odškodnění, a

– našeho účetního.

Při uskutečnění registrace Vašeho nároku, ve které však nejsou uvedeny všechny údaje, nezbytné pro uplatnění nároků, si vyhrazujeme právo Vás několikrát požádat o jejich poskytnutí. Při registraci nároku a splnění z naší strany smlouvy, na základě čl. 6, odst. 1, písm. b) GDPR, uchováváme všechny údaje k právnímu vztahu alespoň do vypršení lhůty, uvedené v čl. 12 Zákona o účetnictví (ZÚ), a sice po dobu 10 let.

Cookies

Naše webové stránky používají tzv. „cookies“. Jsou to malé textové soubory, které se načítají v prohlížeči a uchovávají se na Vašem konečném zařízení. Jsou  neškodné.

Používáme je ke zlepšení fungování našeho webu. Některé „cookies“ zůstávají uložené na Vašem zařízení dokud je nesmažete. Ony nám dovolují rozpoznat Váš prohlížeč během Vaší další návštěvy našeho webu.

Konkrétněji, používanými na našem webu „cookies“, jsou:

а) _gat , _ga и _gid – jsou to „cookies pro efektivitu“ (performance cookies), spojené s Google Analytics (viz níže v bodě „Analýza internetového provozu“);

  1. b) _unam – je to „funkční cookie“ (functionality cookie), která nám ukazuje jaký obsah našeho webu sdílíte v sociálních sítích, které používáte;
  2. c) _lc_sso – je to „sesiová cookie“ (session cookie), která Vám pomůže při používání funkcí chat na našem webu.

Chtěli bychom, abyste věděli, že používáme „cookies“ na základě čl. 4a Zákona o elektronickém obchodu (ZЕO) a článku 6, odst. 1, písm. f) GDPR.

 Analýza internetového provozu

Náš web analyzuje uživatelský internetový provoz prostřednictvím technického řešení Google Analytics, poskytnutého Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Za tímto účelem používáme „cookies“, které nám dovolují analyzovat jak spotřebitelé používají náš web. Takto obdržené informace se předávají Google a jsou tam uloženy. Je možné, že informace budou zpracovány v USA, a přitom Vás informujeme, že se to děje v rámci uzavřené dohody mezi Evropskou unií a USA „Privacy Shield“.

Můžete tomu zabránit, nastavením Vašeho prohlížeče tak, aby nedovoloval uložení „cookies“.

Zpracování údajů o analýze internetového provozu se provádí na základě článku 6, odst. 1, písm. f) GDPR. Náš legitimní zájem, dle smyslu GDPR, spočívá v zlepšení funkčnosti našeho webu. Vážíme si soukromí naších uživatelů a proto údaje, které používáme pro analýzu webového provozu, jsou anonymizovány ze strany Google Inc. Máme s nimi smlouvu o zpracování osobních údajů.

 Využití možnosti odmítnutí („Opt-out“)

Pokud nesouhlasíte s naším využitím „cookies“, můžete odmítnout jejich uchování, nastavením Vašeho prohlížeče tak, aby Vás informoval, když některý web chce zapamatovat na Vašem zařízení „coocies“ a Vy jej pak akceptujete, či nikoliv. Mějte na paměti však, že deaktivace „cookies“ ve Vašem prohlížeči může vést k omezení funkčnosti našeho webu pro Vás.

 Vaše práva

Máte přístupové právo k Vaším údajům, které zpracováváme, jako i právo opravy, smazání (právo „být zapomenut“), omezení zpracování, přenosu dat, zpětvzetí souhlasu a námitky.

Pokud máte zato, že naše zpracování Vašich osobních údajů porušuje ustanovení předpisů na ochranu osobních údajů, nebo máte zato, že Vaše práva podle těchto předpisů byly porušeny jakýmkoliv způsobem, pak se můžete obrátit k příslušným správním orgánům. V Bulharské republice je to Кomise na ochranu osobních údajů.

Kontaktujte nás jedným z uvedených způsobů:

„CLAIMHELP“ ЕООD, se sídlem a adresou představenstva v Sofii, ul. Mayski den č. 26, vch. 3.

Тelefon: 0898/70-96-75

e-mail: info@claimhelp.eu

V každém z případů vyhledejte paní Elena Vladimirova.