ClaimHelp će koristiti i čuvati Vaše lične podatke koje ste dostavili lično ili koji su prikupljeni  preko ovog sajta za vreme Vašeg prijavljivanja, uz obavezu da ih koristi sa ciljem naplate naknade od Aviokompanije. Ovi podaci mogu da sadrže naprimer ime, poštansku adresu, mejl adresu, broj telefona i drugu sličnu informaciju. U nekim slučajevima Vi je dostavljate direktno, a u nekim  slučajevima indirektno, kao naprimer IP adresu računara ili uređaja koji koristite za onlajn vezu sa nama.

Ovaj vebsajt može da koristi „kolačiće“ za prikupljanje različitih podataka. Kolačić je mali tekstualni fajl na vašem hard disku sa servera naše web stranice. Možete da izaberete da li da koristite kolačić pomoću promene podešavanja Vašeg brauzera. Kolačić omogućuje da se ovaj sajt koristi brže i lakše.

ClaimHelp će ukloniti lične podatke ukoliko korisnik sajta to poželi. Korisnik može da zatraži promenu ili prilagođavanje ličnih podataka preko onlajn prijave, telefonom, faksom, elektronskom poštom ili pisanim zahtevom.

ClaimHelp zadržava pravo da u svakom momentu menja delove ove Izjave o poverljivosti. Molimo da periodički proveravate Izjavu za nastale promene.

Datum publikacije: april 2017. godine