Polityka prywatności

CLAIMHELP LTD

Ochrona danych osobowych oraz  bezpieczne przechowanie danych osobowych i finansowych naszych klientów ma dla nas szczególne znaczenie. Dlatego przetwarzamy Twoje informacje wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności ogólnego rozporządzenia 2016/670 (lepiej znanego jako RODO), ustawy o ochronie danych osobowych (LPPD ) i ustawy o handlu elektronicznym (UHE). Prosimy się przyjrzeć bliżej tej polityce prywatności, aby poinformować Cię, w jaki sposób CLAIMHELP EOOD (dalej „My” lub „Firma”) przetwarza Twoje dane, w szczególności w zakresie warunków i podstaw prawnych ich gromadzenia, przechowywania, wykorzystywania i zniszczenie.

Costanie się z Twoimi danymi po skontaktowaniu się z nami?

Kiedy piszesz do nas za pośrednictwem formularza na naszej stronie internetowej lub wysyłasz do nas e-mail, przechowujemy Twoje informacje przez okres wymagany do przetworzenia Twojego żądania i udzielenia odpowiedzi na wszelkie dodatkowe pytania. Nie będziemy udostępniać tych informacji stronom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody! Przechowywanie Twoich danych

Należy pamiętać, że w celu ułatwienia procesu rejestracji roszczenia, a także późniejszego wykonania umowy z Tobą, przechowujemy Twój adres IP, a także numer lotu, Twoje imię i nazwisko, osobisty numer identyfikacyjny, adres, adres e-mail i numer telefonu.

Podane przez Ciebie informacje są nam niezbędne do wypełnienia naszych zobowiązań przedumownych lub umownych wobec Ciebie. Nie udostępniamy tych informacji stronom trzecim z wyjątkiem

  • linii lotniczej, do której zgłaszamy roszczenie;
  • dostawcom usług płatniczych (bank, PayPal, ePay), gdy przekazujemy Ci wcześniej otrzymaną płatność, oraz
  • naszemu księgowemu.

Jeśli zpstało zarejestrowane roszczenie, które jednak nie zawiera wszystkich informacji niezbędnych do zgłoszenia roszczenia, zastrzegamy sobie prawo do wielokrotnego żądania brakujących informacji. Po zarejestrowaniu reklamacji i zawartej przez nas umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, przechowujemy wszystkie dane dotyczące powiązaniach prawnych przynajmniej do czasu wygaśnięcia danych przewidzianych w art. 12 ustawy o rachunkowości(UR) na 10 lat.

„Pliki cooki”

Nasza strona internetowa wykorzystuje tak zwane pliki cookie. Są to małe pliki tekstowe, które są ładowane do przeglądarki i przechowywane na urządzeniu  końcowym. Są one nieszkodliwe.

Używamy ich, aby nasza strona była łatwa w użyciu. Niektóre pliki cookie pozostają zapisane na Twoim urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz. Pozwalają nam  rozpoznać Twoją przeglądarkę przy następnej wizycie na naszej stronie.

Wszczególności wykorzystywane na naszej stronie są następujące pliki cookie

a) _gat, _ga i _gid – są to wydajnościowe pliki cookie (performance cookies) związane z Google Analytics (patrz „Analiza ruchu internetowego” poniżej“);

b) _unam – jest to „funkcjonalny plik cookie”, (functionality cookie), który informuje nas, jakie treści z naszej strony internetowej udostępniasz w używanych przez Ciebie sieciach społecznościowych;

c) _lc_sso to sesyjny plik cookie, (session cookie), który pomaga korzystać z funkcji czatu w naszej stronie internetowej.

Chcemy,abyś wiedział, że używamy plików cookie na podstawie art. 4a ustawy o handlu elektronicznym (UHE) i art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

Analiza ruchu w Internecie

Nasza strona analizuje ruch internetowy użytkowników za pomocą rozwiązania technicznego Google Analytics dostarczonego przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. W tym celu używamy plików cookie, które pozwalają nam analizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony/witryny internetowej. Informacje uzyskane w ten sposób są przekazywane do Google i tam przechowywane. Informacje mogą być przetwarzane w Stanach Zjednoczonych, przyczym my informujemy, że dzieje się to w ramach umowy Tarczy Prywatności zawartej między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Można temu zapobiec, ustawiając przeglądarkę w taki sposób, aby pliki cookie nie były zapisywane.

Przetwarzanie danych do analizy ruchu internetowego odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 (f) RODO. Naszym uzasadnionym interesem w rozumieniu RODO jest poprawa funkcjonalności naszej witryny (strony internetowej). Cenimy prywatność naszych użytkowników, dlatego dane, których używamy do analizy ruchu w sieci, są anonimizowane przez Google Inc. Z tym ostatnim mamy umowę na przetwarzanie danych osobowych.

Korzystanie z opcji rezygnacji („Opt-out“)

Jeśli nie zgadzasz się na korzystanie z plików cookie, możesz odmówić przechowywania plików cookie, ustawiając przeglądarkę tak, aby informowała Cię, kiedy strona chce przechowywać pliki cookie na Twoim urządzeniu i czy je akceptujesz.  Należy pamiętać, że wyłączenie  plików cookie w przeglądarce może ograniczyć funkcjonalność naszej witryny.

Twoje prawa

Masz prawo dostępu do przetwarzanych przez nas danych, a także prawo do sprostowania, usunięcia (prawo do „bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, przesyłania danych, wycofania zgody i sprzeciwu. Jeśli
uważasz, że nasze przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych lub jeśli uważasz, że Twoje prawa wynikające z tych postanowień zostały w jakikolwiek sposób naruszone, możesz skontaktować się z właściwym organem administracyjnym. W Bułgarii jest to Komisja Ochrony Danych Osobowych.

Skontaktuj się z nami w jeden z następujących sposobów:

CLAIMHELP S.o.o, z siedzibą i adresem w Sofii, ul. Mayski den Nr 26, m.50.

Telefon: 0898/70-96-75

E-mail:info@claimhelp.eu

W każdym przypadku prosimy poszukiwać i kontaktować z p. Eleny Władimirowej.