Jeśli Twój lot jest opóźniony o więcej niż 3 / trzy / godziny, masz prawo do odszkodowania, chyba że linia lotnicza nie udowodni, że opóźnienie wynika z „nadzwyczajnych okoliczności”, których nie można uniknąć za pomocą uzasadnionych środków. Oznacza to, że nie mogą oni ponosić odpowiedzialności za opóźnienie.

Jeśli Twój lot został odwołany, gdy Ty jesteś już na lotnisku i nie jest to spowodowane „nadzwyczajnymi okolicznościami”, takimi jak zła pogoda, strajki, to masz prawo do odszkodowania. W przypadku, gdy przyczyną odwołania są nadzwyczajne okoliczności, przewoźnik powinien zaoferować Ci pomoc / zwrot kosztów lub zmianę trasy / oraz opiekę / wyżywienie i / lub zakwaterowanie / podczas oczekiwania na alternatywny transport.

W takim przypadku możesz być uprawniony do rekompensaty, jeśli Twój lot jest obsługiwany przez linie lotnicze z UE.

Po sprawdzeniu Twojego roszczenia i przesłanych dokumentów, prześlemy Twoje roszczenie do linii lotniczej. Niestety nie można przewidzieć i podać terminu, jaki zajmie sfinalizowanie roszczenia. Staramy się osiągnąć wynik w ciągu sześciu miesięcy od daty zgłoszenia roszczenia, ale nie zawsze możemy zagwarantować ten termin. Procedurę można również zakończyć w ciągu kilku tygodni. Będziemy Cię na bieżąco informować przez cały proces.

W takim przypadku nie masz prawa do odszkodowania. Zgodnie z rozporządzeniem możesz otrzymać odszkodowanie tylko za opóźniony / odwołany lot, ale nie za nieodebrane połączenie. Gdy loty łączone są realizowane osobno, są to dwie odrębne umowy, które są od siebie niezależne.

Po rejestracji na naszej  www.claimhelp.eu  otrzymasz wiadomość e-mailem z potwierdzeniem rejestracji, a także numer roszczenia. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie za pośrednictwem tego e-maila, aby uzyskać informacje na temat statusu roszczenia.

Nie musisz nam nic płacić. W przypadku powodzenia przy załatwianiu Twojego roszczenia, odejmiemy 25% prowizji od odszkodowania wypłaconego przez linię lotniczą.

Rejestracja roszczenia