Pokud se Váš let zpozdil o víc než 3 /tři/ hodiny, máte nárok na odškodnění, vyjma případů, kdy letecká společnost prokáže, že zpoždění bylo zaviněno „mimořádným okolnostem“, kterým nebylo možno předejít za pomocí rozumných opatření. To znamená, že nemohou být zodpovědní za zpoždění.

Byl-li Váš let zrušen, když už jste byl/a na letišti a zrušení nebylo zaviněno „mimořádným okolnostem“, například nepříznivé počasí, stávky, máte nárok na odškodnění. V případě, že důvodem zrušení je mimořádná okolnost, musí Vám přepravce nabídnout pomoc /navrácení nákladů nebo změnu trasy/ a péči /stravu a/nebo ubytování/, po dobu vyčkání na alternativní dopravu.

V tomto případě můžete mít nárok na odškodnění, pokud Váš let se provozuje leteckou společností v zemi EU.

Po rozebrání Vašeho nároku a Vámi předložených dokumentů, postoupíme Váš nárok příslušné letecké společnosti. Bohužel, není možné předpovědět a uvést jak dlouho bude trvat ukončení nároku. My se snažíme obdržet řešení v rámci šesti měsíců ode dne podání nároku, avšak nemůžeme vždy tuto lhůtu zaručit. Je možné, aby postup byl ukončen v rámci několik týdnů. Budeme Vás průběžně informovat během celé doby trvání vyřizování Vašeho nároku.

V tomto případě nemáte nárok na odškodnění. V souladu s Nařízením, můžete obdržet odškodnění pouze za zpožděný /zrušený let, avšak nikoliv pro zmeškaný přestup. Když rezervace u navazujících letů byla uskutečněná odděleně, jsou to dvě dílčí smlouvy, které jsou mezi sebou nezávislé.

Po registraci na našem webu www.claimhelp.eu , obdržíte e-mail s potvrzením Vaší registrace a číslo nároku. Kdykoliv nás můžete kontaktovat na tomto e-mailu a obdržet informace o stavu Vašeho nároku.

Není zapotřebí platit nic. V případě, že budeme úspěšní ve Vašem nároku, Vám budeme účtovat 25% provizí z Vašeho odškodnění, které Vám uhradí letecká společnost.

REGISTER YOUR CLAIM!