Обезщетение за закъснял полет

Един на всеки 10 пътници е наясно със своите права в случай на закъснение на полета, отмяна или по-неприятно – отказан достъп до борда. Именно затова и бе създаден Европейски Регламент 261/2004, който да защити правата на всеки от тях. Максималната сума, която бихте могли да получите като компенсация, е €600, а за да я получите, е необходимо полетът да отговаря на следните 3 критерия:

 • Закъснение над 3 часа
 • Изпълняван от европейска авиолиния/ да излита от територията на ЕС
 • Закъснението да не е причинено от извънредни обстоятелства.

Ръководство за правата на пътниците: всичко, което трябва да знаете

Какво означава закъснение на полета с повече от 3 часа?

Подвеждаща информация е, че ако при излитане полетът се е забавил с повече от 3 часа  Ви се полага компенсация за това. Важно е да знаете, че продължителността на закъснението е разликата между действителния час на излитане и планираното време на кацане.

 • Ако излитането се забави с повече от 3 часа, но по време на полета екипажът успее да навакса част от закъснението и пристигнете със закъснение по-малко от 3 часа от планираното време за кацане по разписание, то тогава не Ви се полага обезщетение.
 • Ако обаче екипажът не успее да навакса закъснението по време на полета и пристигнете до крайната си дестинация с повече от 3 часа закъснение от планираното време, дори 5 минути закъснение, Вие имате право да получите обезщетение съгласно Европейския Регламент 261/2004.

Каква е стойността на компенсацията, която можем да получим?

Като имаме предвид, че сумата се определя в зависимост от разстоянието, което трябва да измине полета, паричните компенсации варират както следва:

 • Полети по-кратки от 1 500км – можете да получите обезщетение в размер на €250.
 • Полети с дължина между 1 500км и 3 500км – можете да получите обезщетение в размер на €400.
 • Полети над 3 500км – можете да получите обезщетение в максимален размер от €600.
Дължина на полета Размер на обезщетението
Полети до 1 500км. €250
Полети между 1 500 и 3 500км. €400
Полети над 3 500км. €600

*Забележка: Правото на обезщетение, както е описано в Европейски Регламент 261/2004, важи на територията на всички държави от ЕС, както и в Албания, Босна и Херцеговина, Исландия, Косово, Република Македония, Норвегия, Сърбия, Черна гора и Швейцария.

Важно изключение:

Максималният размер на паричното обезщетение, което бихте могли да получите за закъснелия полет в рамките на Европейския съюз е €400. В рамките на Европейския съюз означава, че полетът трябва да е излетял и кацнал на летище в границите на ЕС.

Когато полетът е от Европа до която и да е друга точка на света извън континента, с дължина над 3 500км, тогава обезщетението ще достигне максималния размер от €600, както е посочено в таблицата по-горе.

Как да предявите иск за обезщетение при закъснял полет?

Обезщетение за закъснял полетМожете да се свържете с ClaimHelp, чрез нашия уебсайт www.claimhelp.eu, където има изградена леснодостъпна платформа за регистрация на претенция при проблем с Вашия полет. Ние ще проверим дали действително имате право на обезщетение и ако това е така, ще се заемем със случая, като, ако се наложи, ще защитим правата Ви по съдебен ред след Вашето изрично съгласие за това. Ние поемаме изцяло комуникацията с авиокомпаниите, като нашият екип от специалисти и юристи ще защити правата Ви, спестявайки Ви ценно време и нерви, защото познаваме в детайли начина на работа и политиката на всяка една от тях. Единствено е необходимо да отбележите детайлите за полета, да ни отговорите на няколко въпроса, а ние ще направим всичко необходимо, за да получите своето обезщетение.

Какво означава извънредно обстоятелство?

Съгласно Европейския Регламент 261/2004, на пътниците не се полага обезщетение за закъснял полет, когато закъснението е вследствие на извънредни обстоятелства – такива, които авиокомпанията не е способна да предотврати.

 • Лоши метеорологични условия
 • Стачки на летищния персонал
 • Инструкции от контролната кула
 • Политически и/или граждански размирици
 • Терористичен акт
 • Спешен медицински случай/ смърт

Тези извънредни обстоятелства освобождават авиокомпанията от отговорността да изплати парично обезщетение на своите пътници. Поради същата причина самостоятелното предявяване на иск е изключително трудно и често неудовлетворявано.

Редно е да се обърне внимание на разликата в стачките, които биха могли да се считат за извънредно обстоятелство и тези, които не са такова. Авиокомпанията не може да носи отговорност за стачки на летищния персонал, тъй като той не е нейна отговорност.

Изразът „лоши метеорологични условия“ може да бъде подвеждащ, тъй като различните самолети имат различни характеристики и съответно могат да изпълняват полетите си в различни условия. Това означава, че определени самолети могат да изпълняват полетите си в условия, в които други биха били възпрепятствани.

Кога закъснението или отмяната на полета е отговорност на авиокомпанията?

Техническата изправност на самолетите е отговорност на авиокомпанията и съответно отстраняването на технически неизправности е нейно задължение, следователно ако това е причината за закъснението или отмяната на полета, Вие можете основателно да предявите иск за обезщетение.

Стачките на служителите на авиокомпанията, независимо от причината за тях, също се считат за вина на авиокомпанията – нейно задължение и отговорност е да не взима решения, които биха довели до каквато и да е стачка на служителите и съответно ощетяване на пътниците. Поради това всеки пътник може основателно да предяви иск за обезщетение.

Съгласно Европейски Регламент 261/2004, правото на обезщетение важи на територията на всички държави от ЕС, както и в Албания, Босна и Херцеговина, Исландия, Косово, Република Северна Македония, Норвегия, Сърбия, Черна гора и Швейцария.

Мога ли да получа обезщетение за пропуснато прекачване?

При полет с прекачване, ако първият полет закъснее и поради тази причина изпуснете прекачването на втория, Ви се дължи обезщетение за цялото пътуване, което може да бъде в размер до €600. Условията за това са авиокомпанията да носи вина за закъснението на полета, билетите Ви да са закупени на една резервация, да сте летели с европейски превозвач/излетели сте от европейско летище и да сте пристигнали на крайната дестинация с повече от 3 часа закъснение. Всичко това, при условие че не е имало извънредни обстоятелства (летищна стачка или лоши метеорологични условия).

Тук трябва да добавим, че нискотарифните превозвачи (easyJet, Ryanair, WizzAir и други) не позволяват закупуване на повече от един билет на една резервация.

Имайте предвид, че ако авиокомпанията Ви предложи алтернативен полет за прекачване и стигнете до крайната дестинация с по-малко от 3 часа закъснение, тогава не Ви се полага обезщетение.

Защо е задължително всички закупени билети да са на една резервация? Отговорът е прост – когато закупувате билети на различни резервации или от различни превозвачи, авиокомпанията, от която е закупен билетът за първия полет, счита междинната Ви дестинация за крайна и по този начин тя е изпълнила задълженията си към Вас. Когато обаче закупите всички билети на една резервация, по този начин авиокомпанията се задължава да Ви отведе до крайната дестинация.

В какви срокове можем да предявим иск за обезщетение?

В зависимост от националността на авиокомпанията, исковете за обезщетение за закъснял полет могат да бъдат за случаи с давност до 10 години назад. Понеже според Европейския Регламент 261/2004 няма общ ограничителен период, ограниченията са различни за различните държави-членки:

Период Държави
1 година Белгия, Полша
2 години Исландия, Латвия, Словакия, Словения, Холандия, Хърватия, Швейцария
26 месеца Италия
3 години Австрия, Германия, Дания, Естония, Литва, Норвегия, Португалия, Румъния, Финландия, Чехия, Швеция, Шотландия
3 години България, Гърция, Испания, Унгария, Франция
6 години Англия, Ирландия, Кипър, Уелс
10 години Люксембург
без ограничение Малта

Често задавани въпроси

Хубаво е да запазите потвърждението за резервацията на полета/ електронния си билет, бордната карта, както и всички касови бележки, удостоверяващи възникналите разходи на летището вследствие на закъснелия/отменения полет по вина на авиокомпанията. Те ще Ви бъдат необходими, за да можете да докажете всички разноски и съответно да могат от авиокомпанията да Ви възстановят всички допълнително направени разходи.

Ако Вашият полет е закъснял с повече от 3 /три/ часа, имате право на обезщетение, освен ако авиокомпанията не успее да докаже, че закъснението се дължи на “извънредни обстоятелства”, които не биха могли да бъдат избегнати с помощта на разумни мерки. Това означава, че в тези случаи не могат да бъдат държани отговорни за закъснението. Препоръчваме Ви да си запишете часа на пристигане – можете да го видите изписан на информационните монитори на терминала.

Ако Вашият полет е бил отменен и това не се дължи на “извънредни обстоятелства” – например лошо време, стачки и др., имате право на обезщетение. В случай, че причината за отмяна е наличие на такова обстоятелство, то превозвачът трябва да Ви предложи помощ /възстановяване на разходите или премаршрутиране/ и грижи /храна и/или настаняване/, докато чакате алтернативен транспорт.

Ако пътуването е свързано с командировка, няма значение дали пътникът или работодателят е заплатил билета. Обезщетение се дължи на пътника, а не на този, който е закупил билета.

Да. Всеки пътник има право на собствено обезщетение в размер на сумата, полагаща се според закъснението и разстоянието на полета, независимо кой е платил билета.

В случай, че отмяната на полета не се дължи на наличие на извънредни обстоятелства, то тогава имате право да получите освен възстановяван стойността на билета и обезщетение от авиокомпанията. Ако обаче отмяната не е по вина на въздушния превозвач, тогава можете да претендирате за възстановяване стойността на своя билет или да бъдете пренасочени към друг полет.

В този случай може да имате право на обезщетение, ако Вашият полет се изпълнява от авиокомпания от страна в ЕС.

След преглеждане на претенцията Ви и представените от Вас документи подаваме искането към съответната авиокомпания. За съжаление не е възможно да се прогнозира и даде краен срок от време, който ще бъде необходим за финализиране на претенцията. Ние се стремим да имаме решение в рамките на шест месеца от датата на подаване на претенцията, но не винаги можем да гарантираме този срок. Възможно е процедурата да приключи и в рамките на няколко седмици. Ще Ви държим в течение през цялото време за развитието на процеса.

В този случай нямате право на обезщетение. Съгласно Регламента, обезщетение можете да получите само за закъснелия/отменения полет, но не и за изпуснатата връзка. Когато резервацията при свързващи полети е направена отделно, това са два отделни договора, независещи един от друг.

След регистриране в нашия сайт www.claimhelp.eu, Вие ще получите e-mail с потвърждение на регистрацията Ви, номер на претенция и линк към нея. По всяко време можете да се свържете с нас на същия e-mail, за да получите информация за статуса на Вашата претенция или да проверявате на линка, получен при регистрацията.

Не е нужно да ни плащате нищо. В случай, че постигнем успех по Вашата претенция ние ще удържим 25% комисиона от Вашето обезщетение, изплатено от авиокомпанията.

От кои авиокомпании можете да получите обезщетение?

 Условието, при което можете да получите своето парично обезщетение е, авиокомпанията, която изпълнява вашия полет, да е регистрирана в ЕС, като това важи и за страни, които не са членки, но са в границите на континента – Албания, Босна и Херцеговина, Исландия, Косово, Северна Македония, Норвегия, Сърбия, Черна гора и Швейцария. Регламентът на ЕС 261/2004 се прилага и за всяка друга авиокомпания, чийто полет излети от някоя от гореизброените държави.

Обезщетение при настаняване в по-ниска класа

 • Полети, по-кратки от 1 500км – можете да получите обезщетение в размер на 30% от цената на билета.
 • Полети, с дължина между 1 500 и 3 500км – можете да получите обезщетение в размер на 50% от цената на билета.
 • Полети над 3 500км – можете да получите обезщетение в размер на 75% от цената на билета.

Всеки пътник има право на грижа по време на престоя си на летището

Според Европейски Регламент 261/2004 всяка авиокомпания е задължена да осигури на своите пътници максимални удобства до излитането на закъснелия полет. Тези удобства са известни като „право на грижа“.

Ако полетът Ви закъснее повече от два часа при излитане имате право на грижа, осигурена от авиокомпанията. Тя включва храна и напитки, спрямо времето на престоя Ви, безплатни телефонни обаждания и електронни съобщения. Ако се наложи самолетът да излети на следващия ден, авиокомпанията е задължена да осигури нощувка в хотел, както и да поеме разноските по трансфера до хотела и летището. Ако се случи така, че да пътувате от собствения си град, бихте могли да нощувате в своя дом, но при закъснение процедурата по качване може да започне във всеки един момент, затова Ви препоръчваме да останете на летището. Също така честа практика е от авиокомпанията да предлагат ваучери за храни и напитки, които пътниците да използват на територията на летището, докато изчакват своя полет. Ако времето за престой се удължи, а закъснението продължава и се налагат допълнителни разходи, запазете касовите бележки – от авиокомпанията са длъжни да Ви възстановят допълнително заплатените суми. Имайте предвид, че при плащания с карта банкови извлечения не се приемат. Важно е всичко похарчено, разбира се, да е в разумни граници.

ClaimHelp може да Ви помогне да получите своето обезщетение бързо и лесно

Много често закъсненията на полетите биват оправдавани с техническа неизправност на самолета или лоши метеорологични условия. За пътниците е сравнително трудно да отстояват правата си сами, тъй като освен, че отнема много време и усилия, авиокомпаниите често се хващат за това, че пътниците не познават своите права. Нашата мисия е да защитим тези права и да Ви помогнем да получите своите обезщетения, като предявим иск от Ваше име и комуникираме с авиокомпанията вместо Вас. Ако бъде необходимо ще предприемем и стъпки по завеждане на съдебно дело в случай, че авиокомпанията откаже да изплати дължимото Ви се обезщетение.

Нашите съвети при закъснял полет накратко

 • Останете на мястото си, запазете спокойствие и следете информационните монитори – при закъснение на полет качването на борда на самолета може да започне във всеки един момент.
 • Запишете си точния час на кацане.
 • Ако излитането е преместено на друг гейт, постарайте се да стигнете там навреме – обезщетение се полага само ако сте се явили на гишето за регистрация не по-късно от 45 минути преди обявения час на излитане.
 • Преди да приемете възстановяване стойността на билета помислете внимателно – приемете ли, автоматично се отказвате от правото си на грижа (храна и напитки) и алтернативен полет.
 • Свържете се с нас, за да можем да стартираме процедурата по Вашия иск в най-кратки срокове.