Dëmshpërblimi për fluturimin e vonuar

Një në 10 pasagjerë është i vetëdijshëm për të drejtat e tij në rast të vonesës, anulimit të fluturimit ose më e pakëndshmen refuzimit të hipjes. Kjo është arsyeja pse Rregullorja Evropiane 261/2004 u krijua për të mbrojtur të drejtat e secilit prej tyre. Shuma maksimale që mund të merrni si dëmshpërblim është 600 € dhe për ta marrë atë, fluturimi duhet të plotësojë 3 kriteret e mëposhtme:

 • Vonesa mbi 3 orë
 • Operohet nga një kompani ajrore evropiane / ngrihet nga territori i BE-së
 • Vonesa nuk është shkaktuar nga rrethana të jashtëzakonshme.

Sipas udhëzuesit për të drejtat e pasagjerëve: gjithçka që duhet dini

Çfarë do të thotë një vonesë fluturimi më shumë se 3 orë?

Informacioni mashtrues është nëse fluturimi vonohet për më shumë se 3 orë pas nisjes, ju keni të drejtë për kompensim për këtë. Është e rëndësishme të dini se kohëzgjatja e vonesës është diferenca midis kohës aktuale të nisjes dhe kohës së planifikuar të uljes.

 • Nëse ngritja vonohet me më shumë se 3 orë, por gjatë fluturimit ekuipazhi arrin të kompensojë një pjesë të vonesës dhe ju mbërrini me më pak se 3 orë vonesë nga koha e planifikuar e uljes, atëherë nuk keni të drejtë për dëmshpërblim.
 • Megjithatë, nëse ekuipazhi nuk arrin të kompensojë vonesën gjatë fluturimit dhe ju mbërrini në destinacionin tuaj përfundimtar më shumë se 3 orë me vonesë se koha e planifikuar, qoftë edhe 5 minuta me vonesë, ju keni të drejtë për dëmshpërblim sipas Rregullores Evropiane 261/2004.

Sa është shuma e dëmshpërblimit që mund të marrim?

Duke pasur parasysh se shuma përcaktohet në varësi të distancës që do të fluturoni, dëmshpërblimi monetar klasifikohet si më poshtë:

 • Fluturime më të shkurtra se 1500 km – mund të merrni 250 € dëmshpërblim.
 • Fluturimet me një gjatësi prej 1500 km deri në 3500 km – mund të merrni një dëmshpërblim prej 400 €.
 • Fluturime mbi 3500 km – mund të merrni dëmshpërblim në shumën maksimale prej 600 €.
Gjatësia e fluturimit Shuma e dëmshpërblimit
Fluturime deri në 1500 km. €250
Fluturime midis 1500 dhe 3500 km.
€400
Fluturime mbi 3500 km. €600

*Shënim: E drejta e dëmshpërblimit, siç përshkruhet në Rregulloren Evropiane 261/2004, zbatohet në të gjitha vendet e BE-së, si dhe në Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë, Islandë, Kosovë, Republikën e Maqedonisë, Norvegji, Serbi, Mali i Zi dhe Zvicër.

Përjashtim i rëndësishëm:

Shuma maksimale e dëmshpërblimit monetar që mund të merrni për një fluturim të vonuar brenda Bashkimit Evropian është 400 €. Brenda Bashkimit Evropian do të thotë që fluturimi duhet të jetë nisur dhe ulur në një aeroport brenda BE-së.

Kur fluturimi është nga Evropa në çdo pikë tjetër të botës jashtë kontinentit, me një gjatësi prej më shumë se 3500 km, atëherë dëmshpërblimi do të arrijë shumën maksimale prej 600 € siç tregohet në tabelën e mësipërme.

Si të bëni një kërkesë për dëmshpërblimin në rast vonesës së fluturimit?

Обезщетение за закъснял полет

Për dëmshpërblim për fluturim të vonuar mund të kontaktoni ClaimHelp përmes faqes sonë të internetit www.claimhelp.eu, ku ekziston një platformë lehtësisht e aksesueshme për regjistrimin e një pretendimi në rast të një problemi me fluturimin tuaj. Ne do të kontrollojmë nëse realisht keni të drejtë për dëmshpërblim dhe nëse po, do ta trajtojmë rastin, nëse është e nevojshme, do t’i mbrojmë të drejtat tuaja në gjykatë pas pëlqimit tuaj të shprehur për ta bërë këtë. Ne marrim komplet komunikimin me kompania ajrore dhe ekipi ynë i specialistëve dhe juristëve do të mbrojë të drejtat tuaja, duke ju kursyer kohën e çmuar dhe nerva, sepse ne njohim në detaje mënyrën e punës dhe politikën e secilës prej tyre. Gjithçka që duhet të bëni është të shënoni detajet e fluturimit, t’i përgjigjeni disa pyetjeve dhe ne do të bëjmë gjithçka që duhet që të merrni dëmshpërblimin tuaj.

Çfarë do të thotë një rrethanë e jashtëzakonshme?

Sipas Rregullores Evropiane 261/2004, pasagjerët nuk kanë të drejtë për dëmshpërblim për një fluturim të vonuar kur vonesa është për shkak të rrethanave të jashtëzakonshme – ato që kompania ajrore nuk është në gjendje t’i parandalojë.

 • Kushtet e këqija të motit
 • Personeli i aeroportit është në grevë
 • Instruksione nga kulla e kontrollit
 • Trazira politike dhe/ose civile
 • Një akt terrorist
 • Rast mjekësor i urgjencës/vdekja

Këto rrethana të jashtëzakonshme e lirojnë kompaninë ajrore nga përgjegjësia për të paguar dëmshpërblim monetar për pasagjerët e saj. Për të njëjtën arsye, ngritja e një pretendimi i bërë në mënyrë individuale është jashtëzakonisht i vështirë dhe shpesh i pasuksesshme.

Vlen të përmendet ndryshimi midis grevave që mund të konsiderohen si situatë të jashtëzakonshme dhe atyre që nuk janë të tilla. Kompania ajrore nuk mund të mbahet përgjegjëse për grevat e personalit të aeroportit pasi nuk është përgjegjësi e saj.

Termi “mot i keq” mund të jetë mashtrues pasi avionë të ndryshëm kanë karakteristika të ndryshme dhe për këtë arsye mund të operojnë në kushte të ndryshme. Kjo do të thotë se disa avionë mund të operojnë në kushte ku të tjerët do të pengoheshin.

Kur një vonesë ose anulim fluturimi është përgjegjësi e kompanisë ajrore?

Gjendja teknike e avionit është përgjegjësi e kompanisë ajrore dhe në përputhje me rrethanat eliminimi i keqfunksionimeve teknike është detyrë e saj, prandaj nëse kjo është arsyeja e vonesës ose anulimit të fluturimit, ju mund të kërkoni në mënyrë legjitime dëmshpërblim.

Grevat e punonjësve dhe nëpunësve të kompanisë ajrore, pavarësisht nga arsyeja për to, konsiderohen gjithashtu për faj të kompanisë ajrore – është detyrë dhe përgjegjësi e saj që të mos marrë vendime që do të çonin në ndonjë grevë të punonjësve dhe për pasojë dëmtim të pasagjerëve. Prandaj, çdo pasagjer mund të kërkojë në mënyrë legjitime dëmshpërblim.

Sipas Rregullores Evropiane 261/2004, e drejta e dëmshpërblimit zbatohet në territorin e të gjitha vendeve të BE-së, si dhe në Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë, Islandë, Kosovë, Republikën e Maqedonisë së Veriut, Norvegji, Serbi, Mali i Zi dhe Zvicër.

A mund të marr dëmshpërblim për një lidhje të humbur?

Në një fluturim lidhës, nëse fluturimi i parë vonohet dhe për këtë arsye ju humbisni lidhjen në të dytin, ju detyroheni dëmshpërblim për të gjithë udhëtimin, i cili mund të jetë deri në 600 €. Kushtet për këtë janë që kompania ajrore të jetë fajtore për vonesën e fluturimit, biletat tuaja janë blerë me një rezervim të vetëm, të keni fluturuar me një transportues evropian/nisur nga një aeroport evropian dhe keni mbërritur në destinacionin tuaj përfundimtar me më shumë se 3 orë vonesë. E gjithë kjo me kusht që të mos kishte rrethana të jashtëzakonshme (grevë e aeroporti ose kushte të këqija atmosferike).

Т

Këtu duhet të shtojmë se kompanitë me kosto të ulët (easyJet, Ryanair, WizzAir dhe të tjerë) nuk lejojnë blerjen e më shumë se një bilete për rezervim.

Vini re se nëse kompania ajrore ju ofron një fluturim alternativ lidhës dhe ju mbërrini në destinacionin tuaj përfundimtar më pak se 3 orë me vonesë, atëherë nuk keni të drejtë për dëmshpërblim.

Pse është e detyrueshme që të gjitha biletat e blera të jenë në një rezervim? Përgjigja është e thjeshtë – kur blini bileta në rezervime të ndryshme ose nga operatorë të ndryshëm, kompania ajrore nga e cila është blerë bileta për fluturimin e parë e konsideron destinacionin tuaj të ndërmjetëm si destinacionin përfundimtar dhe në këtë mënyrë ajo ka përmbushur detyrimet e saj ndaj jush. Megjithatë, kur blini të gjitha biletat me një rezervim, kompania ajrore është në këtë mënyrë e detyruar t’ju çojë në destinacionin tuaj përfundimtar.

Në çfarë kushtesh mund të paraqesim një kërkesë për dëmshpërblim?

Në varësi të kombësisë së kompanisë ajrore, pretendimet për dëmshpërblimin e vonesës së fluturimit mund të jenë për rastet deri në 10 vjeç. Meqenëse nuk ka një periudhë të përgjithshme kufizimi sipas Rregullores Evropiane 261/2004, kufizimet janë të ndryshme për shtete të ndryshme anëtare:

Periudha Shtetet
1 vit
Belgjika, Polonia
2 vjet
Islanda, Letonia, Sllovakia, Sllovenia, Hollanda, Kroacia, Zvicra
26 muaj
Itali
3 vjet
Austria, Gjermania, Danimarka, Estonia, Lituania, Norvegjia, Portugalia, Rumania, Finlanda, Republika Çeke, Suedia, Skocia
3 vjet
Bullgaria, Greqia, Spanja, Hungaria, Franca
6 vjet Anglia, Irlanda, Qiproja, Uellsi
10 vjet Luksemburgu
pa kufizim Malta

Pyetjet e bëra shpesh

Është mirë të ruani konfirmimin e rezervimit të fluturimit/biletën elektronike, kartën e bordit si dhe çdo dëftes arke që vërteton shpenzimet e bëra në aeroport si rezultat i fluturimit të vonuar/anuluar për fajin e linjës ajrore. Ato do t’ju duhen në mënyrë që të jeni në gjendje të vërtetoni të gjitha shpenzimet dhe në përputhje me rrethanat të jeni në gjendje t’ju rimbursojnë nga kompania ajrore të gjitha shpenzimet shtesë të bëra.

Nëse fluturimi juaj vonohet për më shumë se 3 /tre/ orë, ju keni të drejtën e dëmshpërblimit, përveç rastit kur kompania ajrore mund të provojë se vonesa ishte për shkak të “rrethanave të jashtëzakonshme” që nuk mund të shmangeshin me anë të mjeteve të arsyeshme. Kjo do të thotë se në këto raste ata nuk mund të mbajnë përgjegjësi për vonesën. Ne ju rekomandojmë që të shënoni kohën tuaj të mbërritjes – mund ta shihni atë të shfaqur në monitorët e informacionit në terminalin.

Nëse fluturimi juaj është anuluar dhe nuk është për shkak të “rrethanave të jashtëzakonshme” – për shembull moti i keq, grevat, etj., ju keni të drejtë për dëmshpërblim. Në rast se arsyeja e anulimit është prania e një rrethane të tillë, transportuesi duhet t’ju ofrojë ndihmë /rimbursim ose ndryshim të rrugës/ dhe kujdesie /ushqim dhe/ose akomodim/ ndërkohë që prisni për transport alternativ.

Nëse udhëtimi lidhet me një udhëtim pune, nuk ka rëndësi nëse pasagjeri apo punëdhënësi ka paguar biletën. Dëmshpërblimi i detyrohet pasagjerit, jo ai që ka blerë biletën.

Po. Çdo pasagjer ka të drejtën e dëmshpërblimit të vet në shumën që i takon sipas vonesës dhe distancës së fluturimit, pavarësisht se kush e ka paguar biletën.

Në rast se anulimi i fluturimit nuk është për shkak të rrethanave të jashtëzakonshme, atëherë ju keni të drejtë të merrni, përveç rimbursimit të çmimit të biletës, edhe dëmshpërblim nga kompania ajrore. Megjithatë, nëse anulimi nuk është faji i kompanisë ajrore, atëherë mund të kërkoni një rimbursim të biletës suaj ose të ridrejtoheni në një fluturim tjetër.

Në këtë rast, ju mund të keni të drejtë për dëmshpërblim nëse fluturimi juaj operohet nga një kompani ajrore nga një vend i BE-së.

Pas shqyrtimit të kërkesës suaj dhe dokumenteve që keni dorëzuar, ne ia paraqesim kërkesën kompanisë ajrore përkatëse. Fatkeqësisht, nuk është e mundur të parashikohet dhe të jepet një afat për kohën që do të duhet për të finalizuar kërkesën. Ne synojmë të marrim një vendim brenda gjashtë muajve nga data e paraqitjes së kërkesës, por nuk mund ta garantojmë gjithmonë këtë afat kohor. Është e mundur që procedura të përfundojë brenda disa javësh. Ne do t’ju mbajmë të përditësuar gjatë gjithë procesit.

Në këtë rast, ju nuk keni të drejtë për dëmshpërblim. Sipas Rregullores, dëmshpërblimi mund të merret vetëm për fluturimin e vonuar/anuluar, por jo edhe për lidhjen e humbur. Kur fluturimet lidhëse rezervohen veçmas, ato janë dy kontrata të veçanta të pavarura nga njëra-tjetra.

Pas regjistrimit në faqen tonë www.claimhelp.eu, ju do të merrni një e-mail që konfirmon regjistrimin tuaj, numrin e pretendimit dhe një lidhje elektronike me të. Në çdo kohë mund të na kontaktoni në të njëjtin e-mail për të marrë informacion në lidhje me statusin e pretendimit tuaj ose të kontrolloni me anë të lidhjes së marrë gjatë regjistrimit.

Nuk duhet të na paguani asgjë. Në rast se kemi sukses në kërkesën tuaj, ne do të zbresim një komision prej 25% nga dëmshpërblimi juaj i paguar nga kompania ajrore.

Nga cilat kompania ajrore mund të merrni dëmshpërblim?

Kushti nën të cilin mund të merrni dëmshpërblimin tuaj monetar është që kompania ajrore që kryen fluturimin tuaj të jetë e regjistruar në BE dhe kjo vlen edhe për vendet që nuk janë anëtare por janë brenda kufijve të kontinentit – Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Islanda, Kosova, Maqedonia e Veriut, Norvegjia, Serbia, Mali i Zi dhe Zvicra. Rregullorja e BE-së 261/2004 zbatohet gjithashtu për çdo kompani tjetër ajrore, fluturimi i së cilës niset nga një nga vendet e listuara më sipër.

Dëmshpërblimi për rregullimin në një klasë më të ulët

 • Fluturime më të shkurtra se 1500 km – mund të merrni dëmshpërblim në shumën prej 30% të çmimit të biletës.
 • Fluturimet me gjatësi nga 1500 deri në 3500 km – mund të merrni dëmshpërblim në shumën prej 50% të çmimit të biletës.
 • Fluturime mbi 3500 km – mund të merrni dëmshpërblim në masën 75% të çmimit të biletës.

Çdo pasagjer ka të drejtë për një kujdesie gjatë qëndrimit në aeroport

Sipas Rregullores Evropiane 261/2004, çdo kompani ajrore është e detyruar t’u sigurojë pasagjerëve të saj komoditet maksimal deri në nisjen e fluturimit të vonuar. Këto përfitime njihen si “e drejta për kujdesie”.

Nëse fluturimi juaj vonohet për më shumë se dy orë nga ora e nisjes, ju keni të drejtë për një kujdesje e siguruar nga kompania ajrore. Ajo përfshin ushqim dhe pije, në varësi të kohës së qëndrimit tuaj, telefonata falas dhe e-mail. Nëse avioni duhet të niset të nesërmen, kompania ajrore është e detyruar të sigurojë një natë qëndrimi në hotel, si dhe të mbulojë shpenzimet e transferimit në hotel dhe aeroport. Nëse ju ndodh që udhëtoni nga qyteti juaj, mund ta kaloni natën në shtëpinë tuaj, por në rast vonese procedura e hipjes në avionin mund të niset në çdo moment, ndaj ju rekomandojmë të qëndroni në aeroport. Është gjithashtu praktikë e zakonshme që kompania ajrore të ofrojë triskë ushqimore dhe pijesh për pasagjerët që t’i përdorin në aeroportin ndërsa presin fluturimin e tyre. Nëse koha e qëndrimit zgjatet dhe vonesa vazhdon dhe ka kosto shtesë, mbani dëftesat e arkës – kompania ajrore është e detyruar t’ju rimbursojë për shumat shtesë të paguara. Ju lutemi vini re se nuk pranohen pagesa me kartë bankare. Është e rëndësishme që gjithçka e harxhuar të jetë, kuptohet brenda kufijve të arsyeshme.

ClaimHelp mund t’ju ndihmojë të merrni dëmshpërblimin tuaj shpejt dhe me lehtësi

Shumë shpesh, vonesat e fluturimit justifikohen nga një mosfunksionim teknik i avionit ose nga kushtet e këqija të motit. Është relativisht e vështirë për pasagjerët që të mbrojnë të drejtat e tyre vetë, sepse, përveç se kërkohet shumë kohë dhe përpjekje, kompanitë ajrore shpesh kapin faktin se pasagjerët nuk i njohin të drejtat e tyre. Misioni ynë është të mbrojmë këto të drejta dhe t’ju ndihmojmë të merrni përfitimet tuaja duke paraqitur një kërkesë në emrin tuaj dhe duke komunikuar me kompaninë ajrore në emrin tuaj. Nëse është e nevojshme, ne do të ndërmarrim gjithashtu hapa për të ngritur një padi në rast se kompania ajrore refuzon të paguajë dëmshpërblimin që ju detyrohet.

Këshillat tona shkurtimisht për një fluturim të vonuar

 • Qëndroni në vendin tuaj, ruani qetësinë dhe shikoni monitorët e informacionit – në rast të vonesës së fluturimit, hipja mund të fillojë në çdo moment.
 • Shkruani kohën e saktë të uljes. 
 • Nëse nisja është zhvendosur në një terminal tjetër, përpiquni të arrini atje në kohë – dëmshpërblimi jepet vetëm nëse jeni paraqitur në sportelin e kontrollit jo më vonë se 45 minuta përpara orës së shpallur të nisjes.
 • Para se të pranoni një rimbursim të çmimit të biletës, mendoni me kujdes – nëse pranoni, ju refuzohuni  automatikisht nga e drejta juaj për kujdesia (ushqim dhe pije) dhe një fluturim alternativ.
 • Na kontaktoni në mënyrë që të fillojmë procedurën për kërkesën tuaj në një afat sa më të shkurtër.