Dëmshpërblimi në rast anulimit të fluturimit

Çdo ditë në mbarë botën anulohen mijëra fluturime për arsye të ndryshme. Edhe pse mund të duket sikur planet tuaja janë shkatërruar, mbani në mend se ju keni të drejta që mund t’i shfrytëzoni. Ju keni të drejtë të merrni dëmshpërblim në rast se anulimi i fluturimit është për faj të kompanisë ajrore.

Në vitin 2004, Rregullorja 261 (BE 261) u krijua në Evropë me idenë e vendosjes së të drejtave të përbashkëta për dëmshpërblimin gjatë fluturimit dhe asistencën për pasagjerët në rast të anulimit të fluturimit. Shuma e dëmshpërblimit mund të jetë midis 250 dhe 600 euro. Nëse jeni njoftuar për anulimin e fluturimit më shumë se 14 ditë përpara datës së nisjes, kompania ajrore nuk ka borxh dëmshpërblim. Por nëse jeni njoftuar për anulimin e fluturimit më pak se 14 ditë përpara datës së planifikuar të fluturimit, ka disa gjëra të rëndësishme që duhet të dini.

Ju keni të drejtë të zgjidhni nëse kompania ajrore do t’ju rimbursojë çmimin e biletës ose do t’ju ofrojë një fluturim alternativ për në destinacionin tuaj përfundimtar, nëse ekziston. Vini re se kushtet e ngritjes dhe uljes duhet të jenë identike me ato të fluturimit origjinal. Fluturimet e anuluara për shkak të rrethanave të paparashikuara/të jashtëzakonshme si moti i keq, kufizimet e trafikut ajror, përplasje me shpendë, shqetësime për sigurinë etj. nuk i përgjigjen kushteve për dëmshpërblim. Defektet teknike të avionit dhe vështirësitë operative nuk bëjnë pjesë në këtë kategori, pasi janë përgjegjësi e kompanisë ajrore dhe nuk e çlirojnë këtë të fundit nga përgjegjësia për të paguar dëmshpërblim.

Cilat kritere përdoren për të përcaktuar të drejtën e dëmshpërblimit në rast të një fluturimi të anuluar?

Rregullorja Evropiane 261/2004 (BE 261) u krijua pikërisht me idenë e vendosjes së rregullave të përgjithshme për dëmshpërblimin e pasagjerëve gjatë një fluturimi dhe për ndihmën në rast të një fluturimi të anuluar. Sipas kritereve të përcaktuara në të, fluturimi duhet të jetë kryer nga një kompani ajrore me bazë në territorin e Bashkimit Evropian ose të jetë nisur nga një aeroport brenda Bashkimit. Kriteri tjetër është periudha në të cilën kompania ajrore ju ka njoftuar për anulimin e fluturimit. Nëse jeni njoftuar për anulimin e fluturimit më shumë se 14 ditë përpara datës së nisjes, kompania ajrore nuk detyron pagesën e dëmshpërblimit. Por nëse jeni njoftuar për anulimin më pak se 14 ditë përpara datës së planifikuar të nisjes së fluturimit, ajo merr përsipër t’ju sigurojë një fluturim alternativ për në destinacionin përfundimtar ose një rimbursim të plotë të çmimit të biletës.

Informimi Detyrohet dëmshpërblim, përveç nëse:
Më shumë se 14 ditë Nuk ka detyrim
7-13 ditë Nisja jo më vonë se 2 orë dhe mbërrin jo më vonë se 4 orë në krahasim me kohën origjinale të fluturimit
Më pak se 7 ditë Nisja jo më vonë se 1 orë dhe mbërrin jo më vonë se 2 orë nga koha origjinale e fluturimit

Si ta dimë vlerën e dëmshpërblimit që na takon?

 

Duke pasur parasysh se shuma përcaktohet në varësi të distancës së fluturimit, dëmshpërblimi monetar ndryshon si më poshtë:

  • Fluturime më të shkurtra se 1500 km – mund të merrni 250 € dëmshpërblim
  • Fluturime midis 1500 dhe 3500 km – mund të merrni 400 € dëmshpërblim
  • Fluturime mbi 3500 km – mund të merrni dëmshpërblim në shumën maksimale prej 600 €
Gjatësia e fluturimit Shuma e dëmshpërblimit
Fluturime deri në 1500 km.
€250
Fluturime në BE mbi 1500 km. €400
Fluturime të operuara nga një kompani ajrore evropiane/që nisen nga Evropa, me një gjatësi midis 1500 km. dhe 3500 km. €400
Fluturime të operuara nga një kompani ajrore evropiane / që nisen nga Evropa, me një gjatësi prej më shumë se 3500 km. €600

Përveç shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, Rregullorja përfshin Islandën, Norvegjinë, Zvicrën, Guajana Franceze dhe Martinikën, Mayote, Guadelupa  dhe Reunion, Sent-Martin, Madeira, Ishujt Azore dhe Kanare dhe mbulon të gjitha fluturimet që nisen nga Bashkimi Evropian. Ai përjashton Ishujt Fejrore, Ishullin e Manit dhe Ishujt Normand. Nëse një fluturim niset nga jashtë BE-së, por do të mbërrijë në BE, Rregullorja do të zbatohet për të vetëm nëse kompania ajrore që kryen fluturimin është e bazuar në BE.

Fluturimi i anuluar: cilat janë opsionet?

Sipas Rregullores Evropiane 261/2004 çdo udhëtar ka të drejtën të zgjedh një nga këto variante:

  • Një fluturim alternativ për në destinacionin përfundimtar sa më shpejt të jetë e mundur, duke përfshirë mbulimin e shpenzimeve të hotelit dhe ushqimit për periudhën e qëndrimit deri në momentin e fluturimit. Një shtesë e rëndësishme është se ju keni të drejtë të zgjidhni një datë tjetër në të cilën do të udhëtoni. Kompania ajrore mund të mos jetë në gjendje t’ju strehojë në klasën për të cilën keni blerë fillimisht një biletë, por në një klasë më të lartë ose më të ulët. Nëse akomodoheni në një klasë më të lart, nuk keni pse të paguani diferencën në çmimin e biletës. Megjithatë, nëse jeni instaluar në një klasë më të ulur, kompania ajrore ju detyrohet 30% deri në 75% të çmimit të biletës që keni blerë fillimisht.
  • Për t’u rimbursuar çmimi i biletës ose për t’ju ofruar një opsion fluturimi kthimi në pikën e fillimit të udhëtimit tuaj. Nëse zgjidhni opsionin e rimbursimit të biletës, ju hiqni dorë nga e drejta juaj për t’u kujdesur.

A kam të drejtë dëmshpërblimi nëse fluturimi im anulohet për shkak të një rrethane të jashtëzakonshme?

Sipas Rregullores Evropiane 261/2004, kompania ajrore nuk i detyrohet dëmshpërblim pasagjerëve të saj kur anulimi i fluturimit është për shkak të rrethanave të jashtëzakonshme – ato që nuk ka mundur t’i parandalojë.

Arsyet për të cilat kompania ajrore nuk mund të mbahet përgjegjëse mund të jenë kushtet e këqija të motit, greva e personelit të aeroportit, trazirat politike dhe/ose civile, akti terrorist, urgjenca mjekësore/vdekja ose ndonjë udhëzim anulimi nga kulla e kontrollit. Këto rrethana të jashtëzakonshme e përjashtojnë kompaninë ajrore nga përgjegjësia për të paguar dëmshpërblim monetar për pasagjerët e saj. Për të njëjtën arsye, ngritja e një pretendimi më vetë është jashtëzakonisht e vështirë dhe shpesh pa rezultate.

Problemet teknike të avionit nuk konsiderohet një rrethanë e jashtëzakonshme, sepse mirëmbajtja është përgjegjësi e kompanisë ajrore dhe, në përputhje me rrethanat, përballimit e një të tillë është detyrë e saj. Grevat nga punonjësit e kompanisë ajrore gjithashtu nuk mund të konsiderohen si një rrethanë e jashtëzakonshme, pasi është detyrë e kompanisë ajrore të kryejë veprimtaritë e saj në një mënyrë që të mos çojë në asnjë grevë punonjësish dhe dëmtim të pasagjerëve. Nëse ndonjë nga sa më sipër është arsyeja e anulimit të fluturimit, ju mund të bëni ligjërisht një kërkesë për dëmshpërblim.

Në rast të një fluturimi të anuluar, pasagjerët mund të zgjedhin midis një fluturimi alternativ për në destinacionin e tyre përfundimtar ose një rimbursim të çmimit të biletës, si dhe të drejtën për t’u kujdesur nëse qëndrimi në aeroport duhet të zgjatet kur zgjedhin një fluturim alternativ. E drejta për përkujdesje përfshin ushqimin dhe pijet, sipas kohës së qëndrimit tuaj, telefonatat falas dhe emailet. Nëse avioni duhet të niset të nesërmen, kompania ajrore është e detyruar të sigurojë një natë qëndrimi në hotel si dhe të mbulojë shpenzimet e transferimit në hotel dhe aeroport.

Është mirë të ruani konfirmimin e rezervimit të fluturimit/biletën elektronike, kartën e bordit si dhe çdo dëftesë të arkës që dokumenton kostot e bëra në aeroport si rezultat i fluturimit të anuluar. Ato do t’ju duhen në mënyrë që të jeni në gjendje të provoni çdo kosto shtesë dhe, në përputhje me rrethanat, që kompania ajrore t’ju rimbursojë plotësisht. Mbani gjithashtu letrën/email-in me të cilin kompania ajrore ju njofton për anulimin e fluturimit – periudhat e njoftimit përcaktojnë vlerën e dëmshpërblimit që do të merrni, si dhe nëse një i tillë detyrohet.

Si mund të më ndihmoni?

Këtu vjen roli i ClaimHelp – ne ju garantojmë se do të luftojmë deri në fund për të marrë dëmshpërblimin që ju takon ligjërisht. Ne nuk do të dorëzohemi dhe edhe nëse duhet, do të ndërmarrim veprime ligjore për të mbrojtur të drejtat tuaja. Edhe nëse ju është refuzuar dëmshpërblimi ose një koleg tjetër nuk ka mundur t’ju ndihmojë, na kontaktoni – na lejoni të kontrollojmë. Kemi shumë raste në të cilat “jo”-në e kemi kthyer në “po”, dhe afati për këtë në Bullgari është 3 /tre/ vjet.

Në rast se kemi sukses në kërkesë, ne do të zbresim një komision prej 25% duke përfshirë TVSH-në nga shuma e dëmshpërblimit. Ne e marrim plotësisht komunikimin me kompaninë ajrore dhe ekipi ynë i specialistëve dhe avokatëve do të mbrojë të drejtat tuaja, duke ju kursyer kohë të çmuar dhe nerva, sepse ne njohim në detaje mënyrën e punës dhe politikat e secilës prej tyre. Gjithçka që duhet të bëni është të shënoni detajet e fluturimit tuaj, t’u përgjigjeni disa pyetjeve dhe ne do të bëjmë gjithçka që duhet për t’ju marrë dëmshpërblimin tuaj.

Për t’u siguruar që keni të drejtë të kërkoni dëmshpërblim, ekipi ynë studion me kujdes rrethanat që çuan në anulimin e fluturimit, arsyetimin e kompanisë ajrore për këtë dhe ne vlerësojmë nëse keni të drejtë për dëmshpërblim. Për këtë na duhen të gjitha detajet e fluturimit, kushtet e motit në të cilat duhej të zhvillohej, si dhe konfirmimi nga aeroporti për datat dhe oraret e shpallura të ngritjes dhe uljes.

Roli ynë është të komunikojmë me kompaninë ajrore – ne kemi fituar një përvojë mjaft solide në punën me transportues të ndryshëm ajror dhe njohim metodat dhe hollësitë e tyre të punës. Pasi të na autorizoni të negociojmë në emrin tuaj, ne do të kontaktojmë kompaninë ajrore që duhej të kryente fluturimin dhe do t’ia paraqesim kërkesën tuaj.

Autoritetet e aviacionit janë institucionet që kanë fuqinë të zbatojnë Rregulloren Evropiane 261/2004 kur kompanitë ajrore kundërshtojnë ose refuzojnë një kërkesë të paraqitur nga ne. Për fat të keq, mendimi i tyre nuk është i detyrueshëm dhe kompanitë ajrore mund të mos e respektojnë atë.

Nëse nuk arrijmë t’ia dalim dhe ta fitojmë çështjen përmes këtyre institucioneve, pas pëlqimit tuaj të shprehur, do t’i drejtohemi gjykatës.

Nëse na drejtoheni për ndihmë, nuk do të na paguani asgjë derisa të merrni dëmshpërblimin që ju takon ligjërisht. Në rast se ne luftojmë me sukses për dëmshpërblimin tuaj, ne do të zbresim një komision prej 25% përfshirë TVSH-në nga shuma e tij. Mund të na kontaktoni në faqen tonë të internetit www.claimhelp.eu, përmes platformës së integruar lehtësisht të aritshme ku duhet të regjistroni kërkesën tuaj në rast problemi me fluturimin tuaj, plotësisht pa pagesë. Mjafton të futni të dhënat që na nevojiten për këtë qëllim, në mënyrë që të fillojmë procedurën për paraqitjen e kërkesës tuaj për dëmshpërblim.