Каква сума ще получа, след като ClaimHelp постигне успех по моята претенция?

Shuma e dëmshpërblimit* 490 BGN 780 BGN 1170 BGN
25% (përfshirë TVSH-në) (pa përfshirë tarifat bankare për transferimin, për konvertimin e monedhës) 122.5 BGN 195 BGN 292.5 BGN
Shuma që merrni në rast suksesit 367.50 BGN 585 BGN 877.5 BGN
Shuma që na detyroheni në rast dështim 0 BGN 0 BGN 0 BGN

** Shuma e dëmshpërblimit sipas Rregullores Evropiane 261/2004 është në euro (250 €, 400 € dhe €600) Të gjitha çmimet në këtë faqe janë në BGN dhe përafërsisht të rrumbullakosura në numrat e saktë, duke përdorur kursin aktual të këmbimit. Për më shumë informacion, lexoni Kushtet tona të përgjithshme.*